Iskampen

En dag med stor hockey för de små!


Iskampen 2020

Det är något speciellt med Iskampen. Stämningen, känslan, upplevelsen. Förmodligen är det alla glada barn som sätter sin prägel på dagen. De är helt enkelt alldeles fantastiska. Det är nog den bästa beskrivningen.

Bildgalleri

Lördagen den 7 mars 2020 – fångat av kameran. OBS! Alla fotografier lyder under upphovsrätt, © Fleximedia.se. Användande medges härmed* till de som medverkar på bilderna och/eller deras föräldrar / målsmän. Alla övrig användning är strikt förbjuden.

All photos are copyrighted, © Fleximedia.se. Usage is hereby granted to those who participate in the images and / or their parents / legal guardians. All other use is strictly prohibited.


* Är du med på bilderna? Du är fri att använda dem i digital form, till exempel sociala medier, i mobiltelefoner, i dator, på hemsida etc. Restriktionerna ovan avser begränsningar för allt annat användande, till exempel en extern part som alltså inte har rätt att använda bilderna till något syfte, vad det än handlar om. Fleximedia beviljar INTE tillstånd för extern part att ta betalt för utskrifter av bilderna – önskas utskrift, tag kontakt via formuläret på Fleximedia.se


[br]

 


 

 

Iskampen

“-Yeah! I love Iskampen…”

#Iskampen på Instagram

Tagga era hockeybilder med #Iskampen och dela med er av dagen.


#Iskampen på Instagram

 


 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Video i fokus
Sponsorer