Iskampen 2019 – lördagen den 2 mars

Ett litet bildgalleri från senaste Iskampen – lördagen den 2 mars 2019. OBS! Alla fotografier lyder under upphovsrätt, © Fleximedia.se. Användande medges härmed* till de som medverkar på bilderna och/eller deras föräldrar / målsmän. Alla övrig användning är strikt förbjuden.

All photos are copyrighted, © Fleximedia.se. Usage is hereby granted to those who participate in the images and / or their parents / legal guardians. All other use is strictly prohibited.


* Är du med på bilderna? Du är fri att använda dem till vad som helst. Restriktionerna ovan avser begränsningar för allt annat användande, till exempel en extern part som alltså inte har rätt att använda bilderna till något syfte, vad det än handlar om.